Det blir nasjonal roverleir i 2021! På jakt etter mer informasjon om roverleiren? Her skal vi forsøke å svare på det du måtte lure på.

Agendas roverleir blir en del av Agenda-konseptet. Selv om grupper og kretser arrangerer leir flere steder rundt omkring i hele landet ønsker vi å samle så mange rovere i Norge som mulig til en felles roverleir på Tredalen. Hvordan vi skal klare det får du vite mer om under.

Rovere er en bærebjelke i speiderforbundet og vi er nødt til å opprettholde mye god roveraktivitet – også i 2021.

Praktisk informasjon om roverleiren

  • Hvor: På Tredalen speidersenter i skjærgården på idylliske Hvaler.
  • Når: 10. – 31. juli 2021*.
  • Hvem: Alle rovere i Norges speiderforbund

*For å kunne få med flest mulig rovere gitt situasjonen deles leiren opp i tre like roverleiruker fra 10. – 17. juli, 17.-24. juli og 24.- 31. juli.

Hva kan jeg forvente som deltaker?

Selv om Agenda 2021 ikke blir helt som en vanlig landsleir, skal vi likevel forsøke å skape følelsen av det.

Målet er å gi roverne som deltar på roverlandsleiren den gode leirfølelsen. Det er noe av det som gjør at vi drar på leir hver sommer.

Under leiren vil du møte mange engasjerte rovere du kan ha det gøy med og leiruken skal fylles med et spennende, morsomt og lærerikt program. Samtidig skal man få tid til å gjøre det man selv har lyst til på leir.

Noen av aktivitetene vil være fordelt i økter, mens andre er ikke knyttet til fastsatte tidspunkt. FNs bærekraftsmål legger grunnlaget for gode aktiviteter på Agenda og vil også knyttes til roverlandsleiren på så mange måter som mulig.

Påmelding

Ønsker du å delta på roverleir? Enten som deltaker eller Stab, kan du melde deg på i min.speiding.no når påmeldingen åpner. Her er datoene du trenger å forholde deg til:

  • Påmeldingen åpner: 1. februar 2021, klokken 18:00
  • Påmeldingen stenger: 1. april 2021

Det blir en samlet påmelding på min.speiding.no hvor du kan krysse av for den eller de ukene du vil være deltaker eller stab og fyller ut litt annen informasjon. Betaling for leiren skjer gjennom fakturaer på min.speiding.no i to omganger. Ved påmelding får man første delbetaling på 500 kr. Resten av deltageravgiften kommer ved et senere tidspunkt. Totalprisen for deltakelse på roverleiren blir klar til påmeldingen åpner.

Det åpnes for at 200 deltakere kan melde seg på hver leiruke, men dersom situasjonen endrer seg slik at man må nedjustere deltakerantallet vil de som har meldt seg på først bli prioritert til å dra på leiren. I et slikt tilfelle gis dette beskjed om senest 1. juni. Vi jobber for at prisen skal bli lav slik at flest mulig rovere skal ha råd til å dra på roverleiren selv om man drar på en annen leir i tillegg. 

Er du interessert i å være med på å skape en fantastisk roverleir? Vi trenger fortsatt rovere som har lyst til å være med som stab. Les mer om hva vi er på jakt etter under Heltelystningene her!

Smittevern

Det er vanskelig å forutse hvordan smittesituasjonen er til sommeren igjen – fordi situasjonen kan endre seg fort. Agenda 2021 jobber med å få på plass en smittevernsveileder for arrangering av en sikker Agenda-leir. Selv om mye er usikkert, planlegger vi likevel for leir på en smittvernfaglig god måte og gjør vårt beste for at det skal kunne gjennomføres.

Her er noen av grepene som tas allerede nå:

  • Matordningen kommer til å fungere slik at mindre lag av rovere på 6 til 8 personer lager mat og spiser sammen. Rovere fra samme roverlag vil bli satt på samme lag. Dette er blant annet for å blande folk minst mulig når det kommer rovere fra mange forskjellige steder. 
  • Program der man ikke kan opprettholde god nok avstand vil foregå i de samme lagene. Å opprettholde smittevern kommer til å gjennomsyre alt som planlegges, og følge Agendas smittvernveileder om hvordan man kan gjennomføre speiderleir trygt. Vi har satt 200 deltagere som maksgrense per uke, men dersom situasjonen tilsier at dette antallet endres, blir det gitt beskjed om i god tid før leiren.