Agendas roverleir blir en del av Agenda-konseptet. Selv om grupper og kretser arrangerer leir flere steder rundt omkring i hele landet ønsker vi å samle så mange rovere i Norge som mulig til en felles roverleir på Tredalen. Hvordan vi skal klare det får du vite mer om under.

Rovere er en bærebjelke i speiderforbundet og vi er nødt til å opprettholde mye god roveraktivitet – også i 2021.

Praktisk informasjon om roverleiren

  • Hvor: På Tredalen speidersenter i skjærgården på idylliske Hvaler.
  • Når: 10. – 31. juli 2021*.
  • Hvem: Alle rovere OG ROVERASPIRANTER i NORGE

*For å kunne få med flest mulig rovere gitt situasjonen deles leiren opp i tre like roverleiruker fra 11. – 17. juli, 18.-24. juli og 25.- 31. juli.

Hva kan jeg forvente som deltaker?

Selv om Agenda 2021 ikke blir helt som en vanlig landsleir, skal vi likevel forsøke å skape følelsen av det.

Målet er å gi roverne som deltar på roverlandsleiren den gode leirfølelsen. Det er noe av det som gjør at vi drar på leir hver sommer.

Under leiren vil du møte mange engasjerte rovere du kan ha det gøy med og leiruken skal fylles med et spennende, morsomt og lærerikt program. Samtidig skal man få tid til å gjøre det man selv har lyst til på leir.

Noen av aktivitetene vil være fordelt i økter, mens andre er ikke knyttet til fastsatte tidspunkt. FNs bærekraftsmål legger grunnlaget for gode aktiviteter på Agenda og vil også knyttes til roverlandsleiren på så mange måter som mulig.

Hvordan ser en leiruke ut?

Er du nysgjerrig på programmet til roverleiren? Her er den foreløpige ukeplanen som er satt opp.

På Slagplan skal vi ikke bare ha en agenda med fokus på bærekraft, men også legge en slagplan for både en minnerik leir og for hvordan man opprettholder det gode rover- og speiderarbeidet i NSF. Det blir likevel også nok tid til sprell og moro. Blant annet skal alle få teste ut nye ESCAPE ROOM hos Evasion i Fredrikstad.

Laginndeling under leiren

For at alle rovere skal ha noen å dra på Slagplan med, og for at det ikke skal være for mange som bor sammen under leiren har legger vi opp til at man er lag på 6-8 personer. Disse setter vi sammen på grunnlag av hvilket roverlag man er i, og deretter hvor i landet man er fra. Etter påmeldingsfristen kommer vi til å sende mail til alle med kontaktinformasjon til de andre i laget du er satt i. Dersom du ikke ønsker at vi deler kontaktinfoen din på mail til de andre i laget ditt kan du gi beskjed om dette på slagplan@agenda2021.no. Når dere får en oversikt over hvem vi har plassert dere sammen med har dere god tid til å organisere utstyret dere trenger for leiren, avtale reise og eventuelt bli-kjent-tur eller bli-kjent-møte.

Ankomst og avreise

Leirukene er satt til å være fra søndag til lørdag for at man ikke skal ha ankomst og avreise for deltagere fra ulike leirer, på samme dag. For staben er vi likevel nødt til å gjøre unntak for å kunne ha erfaringsoverføring. 

Deltagere: Ankomst søndag fra kl. 12 og avreise mellom 13.30 og 16 på lørdag.

Stab: Ankomst før 12 på lørdag. og avreise fra 13.00 på søndag.

Kart over leirstedet

Trykk  deg inn på kartet over Tredalen for å se på teltplassene og leirområdet. Kartet oppdateres etter hvert som nye ting kommer på plass. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=59.1001486048705%2C10.926412974403389&z=18&mid=153anovH_2DpYXitB8tihSBNZUfkXwdIY

Smittevern

Det er vanskelig å forutse hvordan smittesituasjonen er til sommeren igjen – fordi situasjonen kan endre seg fort. Agenda 2021 jobber med å få på plass en smittevernsveileder for arrangering av en sikker Agenda-leir. Selv om mye er usikkert, planlegger vi likevel for leir på en smittvernfaglig god måte og gjør vårt beste for at det skal kunne gjennomføres.

Her er noen av grepene som tas allerede nå:

  • Matordningen kommer til å fungere slik at mindre lag av rovere på 6 til 8 personer lager mat og spiser sammen. Rovere fra samme roverlag vil bli satt på samme lag. Dette er blant annet for å blande folk minst mulig når det kommer rovere fra mange forskjellige steder. 
  • Program der man ikke kan opprettholde god nok avstand vil foregå i de samme lagene. Å opprettholde smittevern kommer til å gjennomsyre alt som planlegges, og følge Agendas smittvernveileder om hvordan man kan gjennomføre speiderleir trygt. Vi har satt 200 deltagere som maksgrense per uke, men dersom situasjonen tilsier at dette antallet endres, blir det gitt beskjed om i god tid før leiren.

Roverleirledelsen

Roverleirsjef: Karoline Omberg Often 
Viseleirsjef: Martha Hagbø
HMS/beredskap: Anna Kleven Moser 
Kommunikasjon: David Kro Barlaup 
Teknisk: Viljar Øydvin 
Haik: Marcus Hamre 
Program: Simen Nybro 
Forsyning: Jakob Ares Løve Rud 
Kro: Katarina Myhre Jensen