Forhåndsoppgaver

Totalt blir det tre forhåndsoppgaver speiderne kan ta del i før sommeren. Alle forhåndsoppgavene blir lagt i speiderbasen, men kan også finnes her:

Forhåndsoppgave 1: Fixzet

Forhåndsoppgaven til Agenda er både praktisk og bærekraftig. Med reparasjonssettet Fixzet er patruljen klar til å fikse små og store utfordringer.

Forhåndsoppgave 2: Marin forsøpling

I Speiderlovens § 6 heter det: En speider kjenner naturen og verner om den. Gjennom forhåndsoppgaven marin forsøpling tar vi del i et viktig samfunnsoppdrag ved å fjerne søppel fra strender og vassdrag. Oppgaven har også en teoretisk del som er en god forberedelse til ryddingen.

Hvor mye kan vi klare å rydde sammen i 2021?

Forhåndsoppgave 3: Refleksjonsløype bærekraft

I samarbeid med FN-sambandet er det laget en egen refleksjonsløype som gir en fin innføring i de 17 bærekraftsmålene. Perfekt aktivitet som natursti på et troppsmøte for eksempel.

Speiderprogram

Det er laget 13 ulike aktivitetsøkter som speiderne kan gjennomføre på leiren. Hvilke økter de kan utføre er det du som leirarrangør som bestemmer.

Aktivitetene er delt inn i temaene utforske, oppleve og engasjere. Ideen er at speiderne får aktivitetsmerker hvis de har gjort én eller flere av aktivitetene innenfor de ulike temaene. De tre merkene utforske, oppleve og engasjere er med på å utforme det som er årets leirmerke.

Morgensamlinger

Som en oransje tråd gjennom leiren, er det laget et opplegg for morgensamlinger som vi håper kan bidra til en god start på dagen, refleksjon og ettertanke. Morgensamlingene kan du finne her.

Haik

En viktig del avlandsleir er at patruljene får dra på haik. Vi ønsker at haik skal være noe mer enn å gå fra A til B. Målet med haiken er å fremme lederskap, skape engasjement, inspirere til samarbeid og bidra til refleksjon og utvikling hos den enkeltespeider. Alle aktivitetene knyttet til haiken kan linkes til et eller flere av de tre oppdragene utforske, engasjere eller oppleve.

Lederprogram

Speiding er en såkalt verdibasert bevegelse, og verdigrunnlaget er en viktig del av
organisasjonens identitet. Ett eksempel på dette er at speidere gjennom speiderløftet forplikter seg til å følge speiderloven. Å ha et bevisst forhold til speidingens verdigrunnlag kan gjøre deg til en bedre og mer reflektert leder, og er ikke minst en viktig forutsetning for å kunne forstå og ta del i speidergruppas arbeid.

Førerpatruljeopplegg

I forbindelse med Agenda 2021 i sommer, er det utarbeidet et helt nytt oppdrag i serien «Oppdrag: Førerpatruljen», som handler om det å være på leir med troppen. Målet med dette oppdraget er å vise deg hvordan troppsleder og patruljefører sammen kan lede troppen gjennom leiren.