Agenda 2021 ønsker gjennom å fokusere på bærekraft og samfunnsansvar, å bevisstgjøre speidere og rovere på hvilken påvirkningskraft de har og hva de kan utrette. Vi ønsker å ta ansvar for miljøet gjennom en miljøvennlig leir med et lavt klimaavtrykk.

Ved å gi speidere og rovere ansvar vil vi skape reflekterte og ansvarsbevisste ungdommer. Som tar ansvar for seg selv, for andre og for miljøet

Vi vil være med på å skape et varig engasjement – Fordi vi bryr oss.

Bli en Agenda2021-leir!  

Sommeren 2021 får vi tidenes største leirområde på hele 385 207 km² – vi tar hele Norge i bruk. Speidersommeren sparkes i gang 26. juni og varer frem til 15. august. Det blir den lengste landsleiren vi har sett gjennom hele sommeren. 

Alt gruppen eller kretsen din trenger å gjøre for å bli en Agenda2021-leir er å melde seg på, og arrangere en egen leir på et valgfritt sted i Norge. Målet er at leirene skal arrangeres lokalt, men samtidig gi oss følelsen av at vi er en del av noe større, og at vi opplever mye av det samme selv om vi er spredt.

Dette betyr i korte trekk at kretser og grupper bruker felles profil og har noen programaktiviteter med felles tema. Agenda2021-programaktiviteter utvikles sentralt, men de lokale leirene får stor frihet til å velge hvor mange og hvilke av disse programaktivitetene det er ønskelig å bruke på sin leir. Vi vil få landsleiren med størst mangfold i innhold siden engasjerte speidere over hele Norge skaper sin unike leir innen en felles ramme. I tillegg til at det vil bli nasjonale happenings og aktiviteter digitalt som alle kan delta på gjennom sommeren. 

Det kan det være greit å notere seg en nyttig dato: 

  • Forslag til programaktiviteter kommer 1. mars. 

Leirsommeren blir sparket i gang med et åpningsleirbål som streames til hele landet. I tillegg vil det bli leirartist som kanskje kommer på besøk til din leir. 

Det blir rammer og aktiviteter – akkurat som på tidligere landsleire. Programforslagene som vl bli utarbeidet får god variasjon i aktivitetene hvor alle kan finne noe de kan bruke, uavhengig av hvor de er og hva slags leir de er på. Programkomitéen er også i full gang med å utarbeide et forslag til haikeprogram. Mer informasjon om dette kommer utover høsten. 

Et avslutningsleirbål som streames kommer til å runde av sommeren.

Har du innspill til til leirkomitéen, eller er du ute etter mer informasjon?
Komitéen tar gjerne imot innspill, idéer og forslag til den videre prosessen med speidersommeren, Agenda2021. Har du innspill til eller er på jakt etter mer informasjon, kan du ta kontakt med leirkomitéen. Kontaktinformasjonen finner du under:

Leirkomiteen

Leirkomiteen er oppnevnt av speiderstyret og består av: