Er du overveldet over alle spørsmålene? Da kan du søke på siden. Trykk på Ctrl+F på Windows eller Command+F på Mac, og skriv inn søkeordet ditt.

Når arrangeres Agenda 2021?

Det arrangeres Agenda-leire over hele Norges land fra 19. juni til 15. august. Den enkelte arrangør kan selv bestemme når i dette tidsrommet de vil arrangere leir.

Hvordan fungerer påmeldingen til Agenda?

Ønsker du å ta med gruppa på leir til sommeren, og har kapasitet til å arrangere leir, kan du sende en e-post til martine@agenda2021.no. Har dere ikke kapasitet, kan dere henge dere på en annen speidergruppe. Den 21. mars fikk alle påmeldte leirer tilsendt vårens viktigste infoskriv som tar for seg oppdatering av leirinformasjon, bestilling av aktiviteter og materiell, samt guide til hvordan opprette arrangement i Min Speiding.

Er det noen frist for å melde seg som Agenda-leir?

Nei, det er ingen frist, alle som skal arrangere leir til sommeren kan bli med på Agenda, men etter 15. april kan vi ikke garantere at dere får levert leirmateriell.

Hvem organiserer påmeldingen til de lokale Agenda-leirene?

Det gjør arrangøren selv i Min speiding. Prosjektgruppa til Agenda har opprettet maler i Min speiding som vi ønsker at dere skal benytte. Mer informasjon til leirarrangør kommer 21. mars 2021, for speidere som vil på leir i sommer så må dere snakke med deres troppsledelse.

Hvorfor må vi bruke Min Speiding til påmelding?

Det er tre grunner til dette:

  • «Kompetanseheving». Vi håper alle kan se på dette som opplæring i bruk av Min Speiding der vi hjelper dere gjennom steg for steg ved hjelp av helt nye guider.
  • Speider-CV: Når påmeldingen skjer via Min Speiding sikrer vi at alle som har vært involvert i arrangementet, enten som stab, leder eller deltaker, får dette på speider-CVen sin.
  • Beredskap. Dersom noe skulle skje har vi den informasjon vi trenger for å yte bistand fra sentralt hold.

Hvem står for bestilling av merker, skjerf og aktiviteter, når er fristen og når sendes dette ut?

Arrangøren står for denne bestillingen og den har frist 15. april 2021. Mer informasjon kom i nyhetsbrev som ble sendt til arrangørene 21. mars 2021. Alle bestillinger foregår via Speider-Sport.

Utsending skjer mellom 1. og 10. juni. Det kan bli noe senere utsending for de som har leir sent på sommeren.

Kan forhåndsoppgavemerker bestilles av den enkelte gruppe og kan disse merkene sendes ut tidligere enn resten av materiellet?

Ja! Vi har nå endret det slik at forhåndsoppgavemerker kan bestilles av hver enkelt gruppe. Samme kundegruppekode som stabsmateriell. Som gruppe-/troppsleder på en større leir tar du konktakt med din leirarrangør for å få denne koden. Merkene sendes ut så fort de kommer på lager.

Hva er målene på leirmerket og er det mulig å lage lokale Agenda-merker?

Hovedmerket er bredde 80 mm x høyde 46,188 mm. Trekanten er bredde 40 mm x høyde 46,313 mm. Speider-Sport har laget en mal slik at alle leire som ønsker det kan lage sitt unike Agenda-leirmerke. For dette merket er det kvantumsrabatt (jo flere som bestilles, desto billigere pr. merke).

Har Agenda egne landsleireffekter?

Såklart! De kan du finne hos Speider-Sport.

Jobbes det med en overordnet beredskapsplan?

Ja, det jobbes med i samarbeid med Speidernes beredskapsgruppe. Vi jobber i tillegg med en kategorisering av leirene som tilpasses trinnene i den nasjonale gjenåpningsplanen.

Har Agenda en mal til skjema for helseinformasjon som kan benyttes?

Det er i samarbeid med forbundskontoret utviklet en mal for innhenting av relevant helseinformasjon. Denne finner du her. Alle bør i tillegg oppfordres til å oppdatere sin informasjon som er registrert på HelseNorge.

Er det trygt å dra på speiderleir sommeren 2021?

Ja, det skal alltid være trygt å dra på speiderleir!

Grunnen til at vi valgte å gå til det drastiske skrittet å dele opp Agenda 2021 i mer enn 100 frittstående leirer er nettopp for å gjøre det trygt å delta på en speiderleir selv om pandemien fortsatt gir begrensinger på hva vi kan gjøre. Denne oppsplitting gjør at vi reduserer antall som fysisk samles og vi reduserer mobilitet mellom ulike regioner siden vi i all hovedsak drar på leir med speidere fra nærmiljøet vårt. 

Vi tror ikke at det er behov for å planlegge for en sommer med like strenge restriksjoner som det som gjelder i Viken og Oslo fra 15. mars og til 11. April. Det er rimelig å forvente et mer åpent samfunn etter hvert som en større andel av befolkningen blir vaksinert.

Når vi nå har delt Agenda opp i mer enn 100 mindre enheter kan hver leir tilpasse seg de lokale restriksjoner som gjelder for deres leiruke. 

Vi anbefaler alle lokale arrangører å gjøre en vurdering av hva de kan klare på sin leir siden de best kjenner de lokale forhold. Kan man hvis nødvendig gjøre tiltak som gjør at det unngås kontakt mellom tropper? Kan man skaffe nok utstyr slik at det begrenses hvor mange som sover i hvert telt? Hvis nødvendig pga. utstyrsmangel, kan man kanskje dele leiren i to slik at halvparten av speiderne er første halvdel av leiruka og resten andre halvdel av leiruka. Mest sannsynlig vil ikke dette være nødvendig, men det er lurt å ha tenkt gjennom dette i forkant.

Leiren må tilpasse seg de gjeldende smittevernfaglige rådene i den kommunen de er. Vi anbefaler at lokal arrangør tar kontakt med kommuneoverlegen i den kommunen leiren planlegges for å avstemme hvilke retningslinjer som ev. måtte gjelde.

Speiderbevegelsens unike styrke er vår organisering og den nyter vi godt av nå i krevende tider. Vi kan planlegge god aktivitet for små og store enheter og enklere enn de fleste andre tilpasse oss de gjeldende betingelser. Vi oppfordrer dere til å gjøre litt ekstra planleggingsarbeid nå slik at dere står bedre rustet til å møte enhver utfordring som kan komme.

Dette blir en bra sommer! Mest sannsynlig blir restriksjonene slik at vi kan gjennomføre alle Agenda-leirer uten store endringer. Agenda er planlagt for å kunne møte det regjeringen har beskrevet som «pessimistisk scenario» med hensyn til utvikling av pandemien og smitterestriksjoner i samfunnet. Det gjør oss optimistiske på at speidere kommer til å få gode og trygge leiropplevelser i 2021.

Kan dere hjelpe oss med å berolige foreldre som er usikre på om de vil sende sine håpefulle på leir i sommer?

Det er utfordrende tider vi lever i nå. Det er stadige endringer og planer vi har lagt må stadig gjøres om eller kanselleres pga endringer i smittevernreglene. Men vi må ikke miste motet av den grunn, hvis alle endringer gjør oss motløse og gjør at vi ikke lenger orker å legge planer så vil vi bli passive og vi vil få en veldig kjedelig vår og sommer. 

Agenda har helt siden høsten 2020 jobbet for å finne løsninger for speiderleir sommeren 2021 under krevende forhold. Mange speidergrupper arrangerte også speiderleirer sommeren 2020 med stor suksess. Myndighetene opererer med 3 fremtidscenarier for pandemien. Et optimistisk scenario, et mellom-scenario og et pessimistisk scenario. Ser en videre på arbeidet utført av arbeidsgruppen nedsatt av kulturministeren for å se på gjennomføringen av sommerens store utendørsarrangementer så ser vi at alle leirer som planlegges i sommer er planlagt slik at de enten oppfyller krav til mellom- eller pessimistisk-scenario. Alle arrangører oppfordres også til å legge planer slik at de kan tilpasse seg de krav som gjelder for et pessimistisk scenario. 

Denne tilnærmingen er valgt fordi vi mener at leir i seg selv er utrolig viktig for speiderne og speideren som organisasjon. Det skjer noe spesielt på en leir som vi ikke opplever ellers i året, speiderne utvikler seg og det knyttes vennskapsbånd som er viktige i lang tid etter sommerens leir. Fordi vi vet hvor viktig leir er så har vi valgt en tilnærming der leir med meget godt innhold skal la seg gjennomføre selv med en god del restriksjoner i samfunnet. 

Akkurat nå ser det ikke så lyst ut med nedstenging av stadig større deler av samfunnet, men dette er det tatt høyde for i de scenarier som myndighetene har skissert. Det er derfor mest sannsynlig at det vil bli arrangert speiderleirer i sommer. Vi håper dere melder dere på deres Agenda leir, dette blir et minne for livet og vi trenger alle noe å glede oss til i sommer! 

Hvis alt går galt og situasjonen blir enda verre enn myndighetenes mest pessimistiske scenario så har alle vi som har valgt å glede oss til Agenda 2021 sammen med 8.000 speidervenner uansett hatt et lyspunkt med å glede oss til leir. Selv et slikt lyspunkt kan være verdifullt å ta med seg nå som påskeferien blir veldig lang. 

Hilsen fra en leirledelse som gleder seg til se mange speidere på leir sommeren 2021.

Hva gjør vi som arrangør dersom vi må avlyse i “siste liten” pga. smittevernrestriksjoner og allerede har hatt utgifter?

Erfaringsmessig blir det ikke gjort/brukt veldig mye midler lenge i forkant av leir, men noe kan det være og spørsmålet blir da hvordan dette tapet, ved en avlysning, skal dekkes inn. Vi anbefaler at gruppa, dersom den har mulighet, bærer denne risikoen. Hvis dere skulle være så uheldig at dere havner i en slik situasjon, finnes det måter å dekke inn tapet på (kompensasjonsordninger, støtteordninger, etc.). Dersom dere mener at gruppa ikke har mulighet til å påta seg en slik risiko, anbefaler vi at formuleringen som brukes ikke er for streng slik at den bidrar til at foreldre velger å ikke melder på sine barn. Dere bør ikke gi inntrykk av at gruppa «sikrer» seg ved å legge risikoen for ev. avlyst arrangement over på foreldrene.

Bakgrunnen for dette rådet er at vi vet at usikkerhet kan være med å gjøre at enkelte ikke melder seg på og vi mener det er viktigere enn noen gang å få flest mulig til å ta et positivt valg om at de vil være med på leir til sommeren.

Vil Speider-sport kunne tilby utsalg på leiren, eventuelt vil man kunne tilby nettsalg med levering til leiren?

Dette jobber vi med å få til, men vi kan ikke love at alle leire får besøk.

Hvor finner jeg forhåndsoppgaver og programaktivteter?

I toppmenyen på Agenda2021.no, under Leirinformasjon, finner du all relevant informasjon til deg som leirarrangør. Her kan du både finne Agendas grafiske materiell, forhåndsoppgaver og programaktiviteter.

Fant du ikke svaret på det du lurte på her? Ta kontakt med Martine på martine@agenda2021.no, så skal vi hjelpe deg.