Leirinfo

Leirområdet

Agenda 2021 vil være i tilknytning til Korsgård skole i Askim. Klikk her for å se kartet.

Leirkomiteen

Leirkomiteen er oppnevnt av speiderstyret og består av:

Ambassadører

Siden 2001 Urban har vi på landsleir hatt en ordning med ambassadører, som utgjør et bindeledd mellom kretsene og leirkomiteen. Dette vil vi videreføre på Agenda 2021. Mer informasjon vil bli sendt kretsene før sommeren 2019.