Planleggingen av leirsommeren, Agenda 2021, er i gang for fullt. I slutten av september oppnevnte Speiderstyret Harald Schytz og Martine Firing til å lede prosjektet. Følg med på Agenda2021.no utover høsten for å holde deg oppdatert.

– Leir er viktig for å skape samhold i troppen. Vi vet at det skapes minner i løpet av en leiruke, den typen minner som skaper samhold i troppen gjennom året frem til neste leir. Det legger et grunnlag både for gode patruljer og god speiding, sier Harald Schytz, prosjektleder for Agenda 2021. 

Han håper flest mulig speidere får mulighet til å delta på en leir til sommeren. 

– Samtidig håper vi flest mulig ønsker å bli en Agenda2021-leir. Har leirene samme profil og slutter opp om et felles opplegg, så klarer vi sammen å skape en unik landsleirfølelse. Den blir selvsagt ikke som landsleirer vi har vært med på tidligere. Dette blir en landsleir som kommer til å huskes lenge fordi vi sammen klarte det på tross av de krevende forholdene pandemien skaper for oss.

Les mer om hvordan leirsommeren Agenda2021 skal løses her!

Mer informasjon kommer fortløpende utover høsten 

Schytz forteller at det i løpet av høsten vil komme mer informasjon om hvordan Agenda2021-sommeren blir, mer praktisk informasjon og hvordan leirorganisasjonen kan hjelpe gruppene best mulig for å skape en god leiropplevelse for speiderne. 

– Vi kommer også til å utarbeide en smittevernveileder for å hjelpe grupper og kretser med å arrangere leir på tryggest mulig måte. 

Schytz oppfordrer også grupper med et ønske om å dra på leir, men som ikke har mulighet til å arrangere leir til å ta kontakt med leirkomitéen. 

For det nye konseptet for leirsommeren Agenda2021 er enkelt: Alle grupper og kretser kan bli en Agenda2021-leir. Alt de trenger å gjøre er å melde seg på leirsommeren. Mer informasjon om dette, program, haikeprogram og felles aktiviteter kommer utover høsten på Agenda2021.no. 

Et nasjonalt opplegg for rovere

Leirkomitéen jobber også med et nasjonalt opplegg for roverleir – spredt over flere uker i løpet av sommeren. 

– Roverleir er en viktig del av en landsleir, det er en av få muligheter rovere har til å samle mange rovere på et sted. Nå som landsleiren blir delt opp i mange mindre leire er det vanskelig å skape et godt rovertilbud på alle leirene. Løsningen er derfor å opprettholde roverleiren som et nasjonalt arrangement, men den spres over flere uker slik at antall rovere samlet til en hver tid holdes innenfor de grenser smittevernregler sier.

Schytz understreker at rovere er viktige for gjennomføring av de mange leire som skal avholdes sommeren 2021. 

– Ved å spre roverleiren utover flere uker vil det være mulig for alle rovere å være med både troppen sin på leir og delta på roverleir. Leirkomiteen ønsker ikke at deltagelse på roverleir skal redusere rovere sin deltagelse på egne gruppers leire, men at dette blir et tillegg til annen aktivitet. Rovere får da både bidra til å skape gode leirminner for yngre speider og muligheten til gode opplevelser sammen med jevnaldrende, slikt skaper minner for livet. På roverleiren vil det bli spennende aktiviteter og variert program. 

Ønsker du å være stab på roverleiren? Ikke nøl med å ta kontakt med roverleirsjef Karoline Omberg Often! 

Følg utviklingen og hold deg oppdatert på alt som skjer i forbindelse med leirsommeren på agenda2021.no!