Denne artikkelen ble publisert 13. juni 2020, før det ble besluttet å ikke arrangere landsleir i Indre Østfold kommune. Les denne artikkelen med oppdatert informasjon!

Speiderstyret har vedtatt å fortsette planleggingen av landsleir i Indre Østfold kommune, men med utvidet plass og smitteverntiltak, slik at leiren kan gjennomføres på en god måte. Leirkomiteen jobber nå med en løsning hvor leiren organiseres i underleire i Indre Østfold kommune sommeren 2021. Akkurat nå er det vanskelig å vite nøyaktig hvilke smittevernskrav som gjelder neste sommer.

Styret vil i løpet av september ta opp saken på nytt i lys av den daværende smittevernsituasjonen.Med forhåpentligvis mer forutsigbare retningslinjer, og i samråd med myndighetene, vil vi vurdere om det er mulig å samles i Indre Østfold sommeren 2021, eller om vi må begynne å planlegge for landsleir i en annen form, spredt lokalt ut i landet. Styret og leirkomiteen er klare for at sommeren 2021 vil vi kjenne på landsleirfølelsen og oppleve Agenda, uansett hvilken situasjon vi er i. Styret ønsker å ha med hele organisasjonen på å lage en fantastisk fin leirsommer, sommeren 2021. 

Leirkomiteen og den sentrale staben gjør en super innsats, og vi ser det er utfordrende å planlegge i en tid hvor rammene stadig endres, men vi jobber sammen for at Agenda 2021 blir en stor opplevelse og et viktig tiltak for organisasjonen vår å se frem til neste sommer.

Hvis smittevernsituasjonen tilsier at vi må lage lokale leire, vil Agenda 2020 og den sentrale staben jobbe for å tilpasse landsleirkonsept og alt som er planlagt til mindre leire rundt i landet. Men foreløpig håper vi altså på at vi kan møtes i Indre Østfold neste sommer!

Helt siden Agenda 2021 begynte å ta form, har bærekraft, samfunnsengasjement, vennskap, og friluftsliv vært stikkordene for planleggingen. Speidere er en gjeng som bryr seg. Om patruljemedlemmene sine, om andre speidere, naturen, stedet de bor på, og mye mer. Det vil vi rette oppmerksomheten mot under Agenda. Gjennom oppdragene engasjere, motivere og oppleve, skal vi ha en landsleir proppfull av opplevelser som blir minner for livet!