Denne artikkelen ble publisert 12. mars 2020, før det ble besluttet å ikke arrangere landsleir i Indre Østfold kommune. Les denne artikkelen med oppdatert informasjon!

Velkommen til programverksted! 

Programetaten for Agenda 2021 inviterer til et verksted hvor vi skal jobbe med å finne de beste idéene til programmet for landsleiren. Vi inviterer DEG til å bli med og påvirke programmet! 

Programverkstedet vil foregå på nett og vi satser på lørdagen den 21.mars, fra kl. 1100 til nærmere kl. 1500. Vi tilstreber å få til presentasjoner av konseptet for leiren og mulighet til og snakke med/skrive med mange engasjerte speidere. Følg med på vårt Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/1322990387898585

eller på NSF sine sider: https://speiding.no/arrangementer/programverksted

Spørsmål, innspill, idéer eller ønsker sendes ellers til elisabeth@agenda2021.no.

Vi gleder oss til programverksted!

Hilsen programsjef Elisabeth og NK Tuva