Speidersommeren 2021

Nå er en ny leirkomité er allerede i gang med planene for neste års speidersommer.

Sammen kan vi lage en fantastisk speidersommer for hele organisasjonen med gruppa eller kretsen som ramme. Sommeren 2021 trenger vi, og fortjener vi alle, en skikkelig god og samlende leiropplevelse! 

Vi vil jobbe for følelsen av å være med på en nasjonal og stor opplevelse, på en lokal leir. Planen er å få med oss mange av de fine folkene og tankene fra Agenda 2021, kna om det som allerede er tenkt, og tilby gode ressurser og opplegg til krets- og gruppeleire. Detaljene rundt dette vil vi komme tilbake til så snart det blir klart. Nå jobbes det på spreng med å videreutvikle konseptet og tilbudet for speidere over hele landet. 

Selv om rammene for landsleiren er endret, fortsetter Agenda2021-konseptet. Målet er at leirene skal arrangeres lokalt, men samtidig gi oss følelsen av at vi er en del av noe større, og at vi opplever mye av det samme selv om vi er spredt. Dette betyr i korte trekk at kretser og grupper vil bruke felles profil og få tilbud om å bruke program som er utviklet sentralt til å arrangere leir for speidere og rovere lokalt, i tillegg til at det vil bli noen nasjonale happenings og aktiviteter digitalt gjennom sommeren. Arbeidet med å skape en god sommer for roverne er også i gang for fullt – det kommer vi tilbake til ganske snart.